I Taraldsvik Maskin AS er det besluttet å slå sammen de to avdelingene Transport og Mobilkran til en enhet under ledelse av Anders Uteng.

Anders får personalansvar for alle de ansatte i avdelingen. Frode Jørgensen fortsetter som prosjektleder for salg og daglig drift på transport-området.
Frode vil også bidra i større grad enn i dag på mobilkransida.

Sammenslåingen foretas med virkning fra dd.