STILLINGSBESKRIVELSE

2-VEIS MASKINFØRER/ANLEGGSARBEIDER

Fra 2017 er jernbanevirksomhet i Taraldsvik Maskin skilt ut i egen avdeling for jernbanedrift. Formålet med dette er blant annet å oppnå en mer profesjonell helårlig satsing innenfor dette forretningsområdet. I avdelingen skal det bygges opp nødvendig jernbanekompetanse.

I denne forbindelse søkes det etter 2 maskinførere som ønsker å arbeide innenfor dette fagområdet.

Kompetanse:

 • Maskinførerbevis
 • Kjennskap til standarder for bransjen
 • 2-veis kurs (For dem som ikke har dette, tas det fortløpende etter avtale)
 • Førerkort kl. B (krav)

Egenskaper:

 • Selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst
 • Positiv, initiativrik og med stå- på vilje
 • Gode samarbeidsevner
 • Fokus på helse, miljø og sikkerhet
 • Du fremmer gode holdninger og kan identifisere seg med våre verdier Åpen, Ansvarlig og Nyskapende
 • Du takler en hektisk hverdag, med fokus på et godt faglig resultat
 • Gode kunnskaper innen faget, kan jobbe selvstendig samt ved behov lede et mindre team

Ansvar/arbeidsoppgaver:

 • Maskinfører på ulike 2-veis maskiner innenfor jernbanedrift
 • Jobbe selvstendig og i arbeidslag, lede mindre team.
 • Utføre arbeider som er relatert i og mot jernbane
 • Kravene til sikkerhet er høye, og du må derfor arbeide nøyaktig og systematisk
 • Utføre daglig/ukentlig/månedlig vedlikehold på maskiner og utstyr
 • Ivareta HMS-arbeide innenfor sitt arbeidsområde
 • Opptre iht. gjennomført PSI
 • Stillingen kan innebære reisevirksomhet mellom de forskjellige banestrekninger

Du vil få ansvaret for firmaets 2-veis maskiner.

I første omgang er dette en intern utlysning og interesserte bes sende epost til mikael.jensen@taraldsvik.no innen fredag 3. februar.