NCC med fokus på sikkerhet

NCC med fokus på sikkerhet – også for våre  leverandører

NCC har høyt fokus på sikkerhet for å forebygge skader. Det er et mål i NCC at ingen av våre medarbeidere, eller medarbeidere hos våre leverandører blir skadet i sitt arbeid. Vi arbeider kontinuerlig med å kartlegge farer, og iverksetter tiltak for at vi skal nå våre mål.

Hodeskader er blant de mest alvorlige skadene som inntreffer. I Norge rapporterer Arbeidstilsynet at det over en 10-årsperiode er registrert om lag 74 ooo arbeidsskader fordelt på hode, ansikt og øynepartiet. Basert på disse data, egne erfaringer og rapporteringer har NCC konsernet nå besluttet å innføre ytterligere krav til bruk av personlig verneutstyr.

NCC innfører, for alle som arbeider på NCC sine arbeidsplasser, obligatoriskbruk av øyevern og hakestropp på vernehjelmene. Tiltaket gjelder fra 01.01 2017.

Øyevern

  • Øyevern – visir eller vernebrille med optisk glass og anti dugg.

Vernehjelm  med hakestropp

  • Vernehjelm med hakestropp festet i hjelmen på 3 eller 4 punkter.

Øyevernet skal minimum tilfredsstille kravene gitt i NS EN 166 for optisk glass klasse 1. Vernehjelmen  skal tilfredsstille NS EN 397 der hakestroppen skal løsne ved et tryklc på 25  kg.Det finnes et stort utvalg av produkter på markedet. Når type produkter velges er det viktig å velge utstyr tilpasset bruksområdet og basert på egne risikovurderinger.

NCC forventer at alle imøtekommer tiltaket positivt slik at vi sammen kan gjøre en forskjell og nå våre mål om null skader.