Fredag 30.09 ble prosjektet overlevert til byggherren, Tromsø kommune.

Prosjektet har bestått av tre hoveddeler, – oppgradering av demningen, bygging av lekkasjemålingsanlegg og legging av ny 630 mm overvannsledning fra dammen til området nedenfor Workinntoppen.

Underveis har det kommet til en del ekstraarbeider, som omlegging av en rekke signal- og el-kabler, etablering av midlertidig turvei rundt anleggsområdet, opprusting av turveier i området, bygging av bro over overløpet i dammen og nytt gatelysanlegg langs turveiene.

Til tross for mye ekstra arbeid og tunge utfordringer underveis, ble anlegget gjennomført innen tidsfristen. Overleveringen ble gjennomført med kun mindre anmerkninger. Byggherren har gitt svært positive tilbakemeldinger på utført arbeid og samarbeidet med Elvenes Maskin AS gjennom prosjektet.

Anleggsleder har vært Børge Telle, med Ole Kristian Krogh som bas. I tillegg har Vegard Wilhelmsen og Edvard Lakså vært sentrale i prosjektet. Mange av våre medarbeidere har bidrag til prosjektet, – blant andre Kay Nyheim, Knut-Erik Eriksen, Asbjørn Kleivan, Einar Kallestad, Per Arne Elvenes, Kurt Warem, Anita Utstøl, Gunnar Daniel Hansen, Gunnar Jostein Hansen, Ryszard Protasiewicz og ikke minst de to som har plastret demningen, – Ole Wang og Edvin Joensen.

Arbeidet har foregått i et naturvernområde med rikt fugleliv og mange interesserte turgåere. Det er godt å registrere at arbeidet er gjennomført uten uønskede hendelser, og at så vel byggherre som brukere av området er godt fornøyd med sluttresultatet.

Se også Yngve Olsen Sæbbe sin blogg i avisen Nordlys:

http://blogg.nordlys.no/yngve/dam-good-job