Nyheter og nyhetsbrev på intranett

Hei alle sammen!

Vi har fått gjentakende tilbakemeldinger om at informasjonsflyten i firmaet ikke har vært helt optimal. Det ønsker vi nå å gjøre noe med  i form av interne nyheter og nyhetsbrev fra intranettsiden vår.

Nyheter vi ser for oss kan blant annet være;
– Nye prosjekter
– Informasjon/status på nåværende prosjekt
– Nyansatte i konsernet
– Ris/Ros
– Sammenkomster
– Behandling/læring av avvik som er rapportert
– m.m

Kom gjerne med innspill på andre nyheter dere ønsker, men må begrenses til “ikke sensitiv” informasjon.

De av dere som ikke kjenner til intranettsiden vår kan dere logge inn på www.taraldsvik.no ved å trykke på linken nederst til venstre på forsiden (Innlogging ansatte). Passord for innlogging er: tas2016

Intranett består av;
– Interne nyheter
– Skjema for nedlasting
– Telefonliste
– Retningslinjer
– Arbeidsreglement
– Årsplan
– Profilhåndbok