Taraldsvik Maskin har engasjert Norsk saneringsservice som igjen har engasjert Wire cut nordic til å bidra med å felle demaq-søylene.
Johannes Enevoldsen er kameramann!