Velkommen til

Taraldsvik AS

Taraldsvik-konsernet, bestående av Taraldsvik Maskin AS og Elvenes Maskin AS, er maskinentreprenører med tilholdssted i Narvik. Vi har en årlig omsetning på 230-250 millioner og har i overkant av 100 ansatte. Taraldsvik Maskin AS ble etablert i 1989 og har bred erfaring innen ordinære maskinentreprenørtjenester, jernbanedrift, vintervedlikehold og spesialtransport. I tillegg har vi en topp moderne maskinpark innen mobilkraner og lastebil med kran. Elvenes Maskin AS har sine røtter fra Ballangen og ble etablert så tidlig som 1938. Sommeren 2013 ble selskapet kjøpt opp av Taraldsvik-konsernet og skiftet samtidig navn til Elvenes Maskin AS. De har ekspertise innen sanering, fornying og vedlikehold av VA-anlegg. Vi har også eget verksted med fagkyndige mekanikere som utfører vedlikehold, reparasjoner og årlig sertifisering av maskinparken.

Våre

Tjenester

Ordinære maskinentreprenørtjenester
Gravearbeid
Grøfte- og dreneringsarbeid
Bore- og fjellarbeider
Bygging og vedlikehold av infrastruktur jernbane
Sikkerhetstjeneste jernbane
Produksjon- og salg av plenjord
Anleggsgartnerarbeid, steinlegging og naturmurer
Totalleverandør av tjenester innen kraning og spesialtransport
Mobilkran
Tungtrekker
Spesialoppdrag
Vintervedlikehold
Wiresaging
Kostetjenester

Alt av grunnarbeider
Vegbygging
VA anlegg, sanering og nyanlegg
Masseflytting
Fjellsprenging
Pukk- og steinproduksjon
Produksjon av tilslag til betong
Levering av masser
Landmålingstjenester

Kontakt oss

Send oss en epost

Postadresse
Beisfjordveien 10
Pb 648
8508 Narvik

Besøksadresse
Beisfjordveien 10
8514 Narvik

769 45 560 (sentralbord)
909 94 333 (vakttelefon)

post@taraldsvik.no
faktura@taraldsvik.no